sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 180

Huisvuilproblematiek
Op de gemeeneraad van oktober 2015 had Wim Verween een vraag over de wekelijkste ophaling van het huisvuil. Dit is een oud zeer, waar de meerderheid vooralsnog doof voor blijkt. U kan hier de vraag beluisteren en nalezen.
Honderd negentien kiesbeloftes = blij Melle?
Melle liet in 2013 een omgevingsanalyse opstellen om de beleidsplanning tot 2018 op af te stemmen. Dergelijke analyse is verplicht en werd door het externe auditbureau Q&A uitgevoerd. Een belangrijk deel van deze studie is de SWOT-analyse of de sterkte- en zwaktestudie opgebouwd rond de gemeentelijke en de politieke werking.
Tuchtprocedures in gemeente - wil gemeente wel opheldering?
In de gemeenteraad van september ’15 hebben Open-VLD, GPS en sp.a een agendapunt ingediend om een afsprakenkader te maken hoe strafrechterlijke inbreuken van het gemeentepersoneel worden behandeld. Strafrechterlijke inbreuken kunnen een impact hebben op de Melse gemeenschap en het is onze plicht de goede werking hiervan te garanderen en het algemeen belang voorop te stellen. Dit voorstel was er eentje dat je zou kunnen klasseren onder 'goed bestuur' maar werd meerderheid (CD&V, NV-A en Gemeentebelangen) tegen minderheid verworpen.
Vluchtelingen naar EU landen
Naar aanleiding van de problematiek van de enorme toestroom van vluchtelingen naar de EU landen vond ik het als raadslid toch wél belangrijk om dit in de OCMW-raad van 24 augustus 2015 bij hoogdringendheid te bespreken.
Wat Gent wil, schuwt men in Melle
In Gent worden er drie windturbines gebouwd waar de Gentenaars kunnen in participeren. Eneco en Energent hadden dezelfde plannen voor Melle. Mellenaars zouden ook kunnen participeren in de opbrengst van de twee windmolens, die in Gontrode langs de autosnelweg zouden worden gebouwd. Maar dat was zonder de Melse bestuursmeerderheid en de bevoegde CD&V minister gerekend. Zij hebben zich tegen deze plannen gekeerd.
sp.a wil autodelen in Melle invoeren.
Autodelen heeft als voordeel op bewustmakingscampagnes, carpoolen en andere initiatieven dat het om een systeem gaat en dat het niet afhangt van de bereidwilligheid van de mensen om hun wagen minder te gebruiken....
1 mei toespraak van Paul Callewaert
Op 1 mei jongstleden was Bond Moyson Oost-Vlaanderen traditiegetrouw aanwezig tijdens diverse 1 mei evenementen in onze provincie. Ook dit jaar voerden zij de slogan 'Voor uw gezondheid heeft de ziekteverzekering zuurstof nodig'. Aan de vooravond van 1 mei sprak ook de Algemeen Secretaris van de Bond Moyson Paul Callewaert in Vooruit in Gent. Het was een bevlogen speech die door velen erg werd gesmaakt. U kan die speech hier nalezen
Info avond: auto delen in Melle
sp.a en Curieus Melle organiseren in samenwerking met Autopia (Vlaams steunpunt voor particulier autodelen) op maandag 4 mei 2015 om 20u een infoavond in over autodelen.
Wie is wie: Ignace Goddeeris
Wie is wie: Ignace Goddeeris
Animal Trust uit Melle werkt samen met omliggende gemeenten
Mishandelde, verwaarloosde en achtergelaten dieren hebben onze hulp en opvang nodig. De verengingen die instaan voor dergelijke dierenopvang hebben het vandaag de dag financieel zeer moeilijk om te overleven.
sp.a vraagt om gemeentelijk autodelen in te voeren
sp.a vraagt om gemeentelijk autodelen in te voeren; Autodelen heeft als voordeel op bewustmakingscampagnes, carpoolen en andere initiatieven dat het om een systeem gaat en dat het niet afhangt van de bereidwilligheid van de mensen om hun wagen minder te gebruiken.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle