sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 180

OCMW Melle - meerjarenplan 2014-2019.
OCMW Melle - meerjarenplan 2014-2019. Wat denkt sp.a Melle ervan?
Brandveiligheid publiek toegankelijke instellingen.
Tijdens de gemeenteraad van januari 2014 vroeg Wim Verween of het gemeentelijk reglement ivm de minimumnormen inzake brandpreventie van de publieke en privaat toegankelijke gebouwen wordt toegepast zoals afgesproken in de gemeenteraad van 26 november 2007. Sp.a vindt het niet kunnen dat de gemeente sommige van deze voorschriften bewust niet of onvolledig toepast.
Auditbureau laakt gebrek aan visie en kortetermijndenken in BBC
Vanaf 2014 wordt ook Melle, zoals alle andere gemeenten, geûntroduceerd in het nieuwe BBC-verhaal. Deze beleids-en beheerscyclus bestaat uit een aantal vaste elementen, die de raadsleden in de beleidscyclus meer transparantie, opvolging en evaluatie zouden moeten bieden.
Uitnodiging infosessie Samen sterker
Schrik je ook nog elke maand van je energiefactuur? Ben je op zoek naar een betaalbare fiets voor jezelf of voor je kinderen? Of heb je genoeg van die dure autoverzekering? Doe mee met samen sterker!
Poetsen van gemeentelijke gebouwen
Op de gemeenteraad van november 2013 heeft Wim Verween gevraag of het diversiteitshandvest zou worden geïmplementeerd in het aankoopbeleid. U vindt zijn vraag hier.
NMBS-site - Extra beroep?
Op de gemeenteraad van november 2013 had Wim Verween een vraag i.v.m. de NMBS-site. Hij vroeg zich af of de gemeente in beroep gaat tegen de beslissing van de minister. U vindt zijn volledige vraag hier.
Er wordt veel te snel gereden in de Tuinstraat!
Er wordt veel te snel gereden in de Tuinstraat! De voorbije maanden leverde sp.a heel wat inspanningen om diverse verkeersknelpunten in Melle onder de beleidsaandacht te brengen....
Personeelstekort bij Melse brandweer!
Naar aanleiding van een recent incident, waaruit bleek dat de Melse brandweer te weinig manschappen had om veilig een brand in Melle te blussen stelde Wim Verween op de gemeenteraad van 20 oktober een vraag. U kan die hier nalezen
sp.a Melle in actie: Verkeersveiligheid verhogen in onze gemeente!
Er werden al veel vragen gesteld door verschillende Mellenaars en de -terecht- bezorgde omwonenden van de Geraardsbergse steenweg aan het recreatiedomein Kouterslag. Tussen de twee spoorwegbruggen is nergens een oversteekplaats te bespeuren voor voetgangers, fietsers en andere zwakke weggebruikers, hoewel deze weg talloze keren wordt overgestoken door deze personen, en er dus een reeel gevaar dreigt.
sp.a-voorstel ivm financiering Melse kerkfabrieken
Het multireligieuze karakter van onze samenleving, het afnemend aantal kerkbezoekers, de herbestemming en de ruimtelijke inpassing van de diverse kerkgebouwen in een gemeente en de vragen naar financiële houdbaarheid van de verplichting om als gemeente bij te dragen in de werkingsmiddelen en de renovatiekosten van de gebouwen van de kerkfabriek leiden jaarlijks tot vragen.
Betoelaging Melse kerkfabrieken.
Elke gemeente wordt door het decreet op erediensten verplicht om bij te dragen in de werking en instandhouding van alle kerkdiensten en gebouwen. Voor Melle houdt dit in dat er op twaalf jaar tijd (2008-2019) bijna 1,3 miljoen euro zal zijn bijgedragen.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle