sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Huisvuil

Huisvuilproblematiek in Melle

De gemeentelijke overheden hebben de plicht in te staan voor de huisvuilophaling in hun gemeenten. Hiervoor wordt een privépartner gebruikt.

Indien er een staking in dit bedrijf gaande is, die uiteindelijk leidt tot situaties die leefomgeving of zelfs de gezondheid van de bewoners hypothekeren, dient de gemeente op zoek te gaan naar oplossingen. Een staking ontslaat de gemeente niet van haar plichten, volgens ons.

Dit kan gaan van een bemiddelingspoging tussen stakers en management, het installeren van een depotpunt, of uiteindelijk het zelf organiseren van een ophaling met gemeentearbeiders indien de situatie kritisch wordt.


Tuchtprocedures in gemeente

Wil gemeente wel opheldering?

In de gemeenteraad van september '15 hebben Open-VLD, GPS en sp.a een agendapunt ingediend om een afsprakenkader te maken hoe strafrechterlijke inbreuken van het gemeentepersoneel worden behandeld. Strafrechterlijke inbreuken kunnen een impact hebben op de Melse gemeenschap en het is onze plicht de goede werking hiervan te garanderen en het algemeen belang voorop te stellen. Dit voorstel was er eentje dat je zou kunnen klasseren onder 'goed bestuur' maar werd meerderheid (CD&V, NV-A en Gemeentebelangen) tegen minderheid verworpen.


Verkiezingen

Honderd negentien kiesbeloftes = blij Melle?

Melle liet in 2013 een omgevingsanalyse opstellen om de beleidsplanning tot 2018 op af te stemmen. Dergelijke analyse is verplicht en werd door het externe auditbureau Q&A uitgevoerd. Een belangrijk deel van deze studie is de SWOT-analyse of de sterkte- en zwaktestudie opgebouwd rond de gemeentelijke en de politieke werking.

De volledige studie kunt u HIER lezen. Wij sommen voor u enkele van de voornaamste sterke en zwakke punten op.


Vluchtelingen

Wat doet Melle?

We kunnen er niet naast kijken, mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Maar wat doet Melle om die mensen te helpen?

Met die vraag is David Hauterman naar de OCMW raad getrokken. Daar bleek dat Melle een afwachtende houding aanneemt. Ondertussen werd er reeds 1 gezin in Melle gehuisvest en zou er nog plaats zijn om een aantal vluchtelingen bij Caritas onder te brengen.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle