sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Vluchtelingen naar EU landen

Op de OMMW raad van augustus heeft David Hauterman een extra agenda punt aangebracht ivm de toestroom van vluchtelingen binnen de EU. Hier kan u dit punt beluisteren.


Naar aanleiding van de problematiek van de enorme toestroom van vluchtelingen naar de EU landen vond ik het als raadslid toch wél belangrijk om dit in de OCMW-raad van 24 augustus 2015 bij hoogdringendheid te bespreken.

sp.a vindt het belangrijk dat er door het OCMW een noodplan wordt voorzien om de vluchtelingen die hun toestroom vinden naar Melle onderdak te kunnen bieden én ook hun recht te kunnen geven dat zij als iedere burger op een menswaardige manier kunnen leven.

De meerderheid neemt (voorlopig) althans een afwachtende houding aan. Op dit ogenblik is het OCMW-Melle niet in staat om ook maar één vluchteling of nood hebbende onderdak te bieden aangezien ze niet beschikken over een noodwoning of degelijke opvang.

Er wordt nu vanuit het OCMW bekeken of ze kunnen overgaan tot de aankoop van een woning die dienst dient te doen als noodopvang. Wij van sp.a-Melle hopen alvast dat er een snelle en constructieve oplossing uit de bus zal komen.


Aangemaakt door David Hauterman - 29 augustus 2015

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle