sp.a Melle

Jij maakt morgen!

sp.a wil autodelen in Melle invoeren.

Autodelen heeft als voordeel op bewustmakingscampagnes, carpoolen en andere initiatieven dat het om een systeem gaat en dat het niet afhangt van de bereidwilligheid van de mensen om hun wagen minder te gebruiken.

Het gebruik van een auto wordt losgekoppeld van het bezit ervan en wordt dus doordacht, efficiënt en selectiever gemaakt.

Autodelen kan een oplossing zijn voor veel mensen, maar vooral voor:

 • wie af en toe gebruik wil maken van een wagen
 • wie zijn eigen auto weinig gebruikt of
 • wie overweegt om een auto aan te kopen.
 • Het reservatiesysteem maakt de drempel om een auto te gebruiken iets hoger dan wanneer iedereen zijn eigen auto heeft en de auto wordt dus bewuster gebruikt.

  Onderzoek toont aan dat een gedeelde auto gemiddeld zorgt voor het verdwijnen van vier tot twaalf auto's en dit is een belangrijk pluspunt voor zowel de mens als het milieu.

  In de gemeenteraad van 16 maart vroeg Wim Verween of de gemeente dit initiatief wou ondersteunen. De reactie was positief maar zeer gematigd. De Melse bestuurder zagen niet onmiddellijk het nut van dit initiatief en stellen dit uit tot ten vroegste 2016.

  Omdat sp.a niet bij de pakken blijft zitten organiseerde zij op 4 mei 2015 samen met Curieus een infoavond over autodelen.

  Autopia, het Vlaamse steunpunt voor alle vormen van autodelen, gaf een vakkundige uitleg en motiveerde waarom Melle heel wat potentieel heeft om op het grondgebied autodelen in te voeren. Oa de vele jonge gezinnen, maar ook het ebrekkige openbare vervoersaanbod, zijn twee van de redenen waarom autodelen kan slagen in Melle.

  De uiteenzetting van Autopia vindt u hieronder.

  sp.a blijft wedijveren om samen met particulieren, groeperingen en de gemeente het autodelen in Melle op te starten.


Aangemaakt door Wim Verween - 15 mei 2015

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle