sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Animal Trust uit Melle werkt samen met omliggende gemeenten

Mishandelde, verwaarloosde en achtergelaten dieren hebben onze hulp en opvang nodig. De verengingen die instaan voor dergelijke dierenopvang hebben het vandaag de dag financieel zeer moeilijk om te overleven.

De gemeente Melle werkt voor de dierenopvang sinds 2006 samen met de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming uit Gent beter gekend als het "dierenasiel in het Citadelpark te Gent". Dit dierenasiel is verouderd en vertoont heel wat gebreken. Deze samenwerking wordt forfaitair vergoed á 0,25€ per inwoner of op jaarbasis ongeveer 2784 euro, maar zal binnenkort worden stopgezet.

Op het grondgebied van Melle is er ook een dierenasiel actief, nl. Animal Trust. Een lokale onderneming, die reeds heel wat investeringen deed om honden op een verantwoorde en diervriendelijke manier op te vangen en een nieuwe thuis te bezorgen. Deze opvang is gesitueerd in de Geerbosstraat.

De twee drijvende krachten achter dit dierenasiel zijn Eline en Kevin. Twee jonge mensen die van hun passie hun beroep maakten.

18/03/2015

Wim Verween agendeerde in de gemeenteraad van februari 2015 dat Melle, samen met de omliggende gemeenten uit de politiezone, een samenwerking met Animal Trust zouden opstarten.

Om u de werking van Animal Trust voor te stellen, hadden we een aangename babbel met Eline, één van de twee bezielers van Animal Trust (www.animaltrust.be).

Wat motiveert iemand om een hondenopvangcentrum op te starten?

Ik startte op jonge leeftijd als vrijwilligster in een dierenasiel in Zwevegem en nadien in Evergem. Daar groeide mijn passie voor het opvangen en verzorgen van verwaarloosde en verlaten honden.

Waarom koos je voor deze locatie in Melle?

De passie werd zo groot dat ik op 1 juli 2006 op zoek ging naar een gebouw en een perceel om er een eigen dierenopvangcentrum in te richten. Animal Trust bevindt zich langs de autosnelweg, maar is landelijk gelegen. De boerderij die ik in 2006 kocht, is sindsdien grondig verbouwd en biedt de dieren zowel binnen als buiten diverse opvangmogelijkheden, een ruime speelweide, vijver, etc...

Wie kan er terecht?

Animal Trust is zowel een opvangcentrum als een hondenpension. Zowel particulieren als lokale en hogere overheden komen bij ons over de vloer. Wij vangen verloren gelopen, achtergelaten of verwaarloosde honden op. Maar men kan ook bij ons terecht om een hond tijdelijk in het pension achterlaten als het dier bvb niet kan meegaan op reis.

Hoe gaat Animal Trust te werk?

Wij werken reeds samen met de gemeente Dendermonde en zijn zeer tevreden dat ook de omliggende gemeenten bereid zijn om met ons samen te werken. Wij krijgen ook regelmatig vragen van de federale overheid om verwaarloosde dieren te vangen en te verzorgen. Sommige van deze dieren zijn door hun verwaarlozing moeilijker handelbaar. Kevin is opgeleid hondentrainer en gespecialiseerd in het omgaan met honden met gedragsstoornissen. Het aantal van deze "moeilijke" honden houden we beperkt. We kiezen er bewust voor om een klein opvangcentrum te blijven. Hierdoor kunnen we onze aandacht en verzorging ook zeer goed afstemmen op alle dieren.

Alle honden worden gecastreerd of gesteriliseerd, krijgen vaccinaties, een chip, Europees Paspoort, ontworming en een vlooienbehandeling. "Er wordt géén enkele hond ingeslapen" zegt Eline zeer overtuigend. Dergelijke behandeling is niet goedkoop. Maandelijks loopt de doktersrekening al snel op tot 3000 euro. Het is dan ook financieel niet evident om een dierenopvangcentrum uit te baten.

Hoe gaan jullie tewerk bij een adoptievraag?

Door onze kleinschalige werking proberen wij naar de beste bestemming voor elke hond te zoeken. De afstemming tussen dier en mens is hierbij enorm belangrijk. Heel wat mensen kopen een hond louter op basis van emotionele redenen. Dit is belangrijk, maar je mag niet vergeten dat niet elke hond geschikt is voor elke persoon en om in elke woonomgeving te verblijven. Wij trachten naar de beste afstemming tussen dier en mens te zoeken vooraleer een hond kan worden geadopteerd.

De toekomstige eigenaar(s) kunnen op voorhand kennismaken met het dier, diverse keren ermee gaan wandelen en in een gesprek zullen we dan samen beslissen of die bewuste hond dan ook de beste keuze is.

Afhankelijk van de leeftijd zal er een adoptieprijs worden afgesproken

Kan je ons nog een tip meegeven voor toekomstige hondeneigenaars?

Iedereen die een pup wenst te kopen, moet zich bewust zijn van het karakter en de noden van het dier. Sommige honden zijn uitermate geschikt om in huis te houden en andere dan weer niet. De matching tussen dier en eigenaar kan niet genoeg worden benadrukt.

Als je een hond wenst te kopen, ga dan ook eens langs bij een goed dierenasiel of een goede fokker. Niet alle asielen of fokkers hebben het beste voor met hun dieren. Er wordt spijtig genoeg heel wat winstbejag beoogt in de hondenfokkerij. Een goede fokkerij specialiseert zich in een zeer beperkt aantal rassen. Bij broodfok wordt er massaal gefokt en dit enkel voor het geld. De oudere dieren zijn bijna continu drachtig en worden op deze wijze mishandeld en uitgebuit. Bij een dergelijke vorm van dierenmishandeling, komt mijn haar recht van afgrijzen en woede.


Elders op het web
Het Nieuwsblad - Dierenasiel Melle neemt dat van Gent vier gemeenten af

Aangemaakt door Wim Verween - 18 maart 2015

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle