sp.a Melle

Jij maakt morgen!

sp.a vraagt om gemeentelijk autodelen in te voeren

Autodelen heeft als voordeel op bewustmakingscampagnes, carpoolen en andere initiatieven dat het om een systeem gaat en dat het niet afhangt van de bereidwilligheid van de mensen om hun wagen minder te gebruiken.

Het gebruik van een auto wordt losgekoppeld van het bezit ervan en wordt dus doordacht, efficiënt en selectiever gemaakt.

Autodelen kan een oplossing zijn voor veel mensen, maar vooral voor:

  • wie af en toe gebruik wil maken van een wagen
  • wie zijn eigen auto weinig gebruikt of
  • wie overweegt om een auto aan te kopen.

Het reservatiesysteem maakt de drempel om een auto te gebruiken iets hoger dan wanneer iedereen zijn eigen auto heeft.

De auto wordt dus bewuster gebruikt.

Onderzoek toont aan dat een gedeelde auto gemiddeld zorgt voor het verdwijnen van vier tot twaalf auto's en dit is een belangrijk pluspunt voor zowel de mens als het milieu.

Ik vermoed dat een dergelijk initiatief voor autodelen ook in Melle succes kan hebben omdat er heel wat jonge gezinnen wonen, die doorgaans niet over een wagen beschikken.

Bovendien is de bereikbaarheid van het ganse grondgebied van Melle met het openbare vervoer nog niet optimaal en zeker te verbeteren.

Er kan ook worden gekozen voor verschillende systemen van autodelen Ik licht er graag een tweetal toe die mijns inziens de meeste kans op slagen hebben:

Het particulier autodelen: Dit houdt in dat de eigenaar zijn eigen wagen ter beschikking stelt en dat de kosten worden gedeeld en dus een rechtstreekse kostenbesparing inhoudt voor eigenaar en de occasionele gebruiker.

Als een wagen niet wordt gebruikt, houdt dit in dat de vaste kosten de kilometerprijs verhogen. Is het dan niet beter om deze wagens te delen onder de eigenaar en de geïnteresseerde gebruikers.

Gemiddeld bedraagt de kilometerprijs 0,25 € á 0,35 €. In deze prijs zitten alle kosten die verbonden zijn aan de deelwagen (brandstof, verzekering, taksen, onderhoud,...).

Het is een minder bekend, maar toch beproefd systeem, dat reeds meer dan 15 jaar in diverse steden wordt gebruikt door oa Dégage of Autopia.

In dit systeem is de inbreng van de gemeente beperkt of zo goed als nihil. De gemeente zou zich kunnen engageren om bij de opstart de bespreking tussen één van deze organisatie en de geïnteresseerde Mellenaars te faciliteren.

Een variant op dit particulier autodelen vergt iets meer inspanning van de gemeente, maar verdient zeker onze aandacht. Het is een kleinschaliger initiatief, maar daarom niet minder waardevol.

Het biedt ook de meeste voordelen voor zowel gebruiker als de gemeente.

Deze vorm van particulier autodelen houdt in dat het gemeentelijk wagenpark ter beschikking wordt gesteld aan de Mellenaar tegen een financiële vergoeding.

In het jaarboek van het VVSG over 50 prachtige praktijken werd Schoten voor dit initiatief gelauwerd.

Melle beschikt over een vijftal camionettes en twee personenwagens.

Deze wagens halen momenteel een gemiddelde van 6 à 7 duizend km op jaarbasis. Deze voertuigen zijn hierdoor relatief duur in kilometerprijs.

Dankzij het autodelen dalen de vaste kosten en kan de gemeente de auto's vlugger afschrijven, zodat er ook sneller nieuwere en technologisch meer geavanceerde auto's kunnen worden aangekocht.

Het gebruik van deze wagens zal beperkter zijn tijdens de diensturen, maar het zou een mooie start kunnen zijn voor het particuliere autodelen in samenwerking met de gemeente.

Het tweede voorstel is het meest gekend, nl. het Cambio-systeem.

Een meer gekend systeem waarbij wagens in beheer zijn van het bedrijf Cambio en mits een instapkost en tegen een vergoeding deze auto's uitleent.

De instapplaatsen worden verspreid over de gemeente.

Het is een beproefd systeem waarbij het engagement van de gemeente inhoudt dat de instapplaatsen op de openbare weg moeten worden voorzien en dit in tegenstelling tot het particuliere autodelen.

Beide voorstellen hebben voor- en nadelen en vergen al dan niet een engagement van de gemeente.

Het grootste voordeel is gekend en ontegensprekelijk het bewuster omgaan met het autogebruik om minder wagens voor kleine verplaatsingen te gebruiken.

Ons inziens is de slaagkans niet gering omdat er heel wat jonge gezinnen, die niet over een wagen beschikken, in Melle wonen en dit aantal nog zal groeien. Maar dit zou ook de bereikbaarheid van het ganse grondgebied van Melle verbeteren.

sp.a is het autodelen genegen en wij vernamen graag jullie standpunt.


Aangemaakt door Wim Verween - 16 maart 2015

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle